Hromosvody

Provádíme tyto hromosvodářské práce:

Proč se pouštět do montáže hromosvodu s námi!?

 • Jsme firma s více než 8-letou praxí od svého založení a další 4 roky zkušeností před vytvořením vlastní společnosti
 • Zakládáme si na dobře a odborně odvedené práci za nízké ceny ke spokojenosti zákazníka a záruky montáže
 • Provedli jsme stovky úspěšných realizací na rodinných a panelových domech, průmyslových a občanských objektů
 • O čem ostatní tvrdí, že nelze provést je pro nás výzvou a ukázkou naších dovedností a zkušeností za léta praxe

Něco málo o hromosvodech

Abychom pochopili správnou funkci hromosvodu, musíme si nejdříve říct, co je to blesk! Mimořádně silný elektrický výboj, který hledá nejkratší cestu, v tomto případě k zemi. Ta jediná jej bezpečně absorbuje. Při zásahu domu bleskem dochází v celém objektu a v jeho okolí ke krátkodobému zvýšení napětí na všech vodivých předmětech na vysokou hodnotu. Není-li tato hladina vyrovnána propojením všech vodivých předmětů v objektu do jednoho uzemněného obvodu, poničí se některé součástky v zasažených elektrických zařízeních.

Zvýšením tohoto napětí vznikne bleskový proud, který všechno spálí a roztrhá. Bleskový proud je schopen vyrvat celé elektroinstalace ze zdi, za určitých okolností rozboří i celý dům. Stejné následky může mít i blesk, který udeří do sousedního objektu. V okolí zasaženého domu se totiž v elektricky vodivých předmětech indukují proudy o stejné intenzitě, jako jsou původní bleskové. Správně provedený hromosvodový systém Váš dům ochrání před úplnou destrukcí.

Musíme ovšem upozornit, že takto nainstalovaný hromosvod je pouze vnější ochrana před bleskem. – ochrana budovy. Pokud chceme dosáhnout idelání ochrany před bleskem je doporučené, aby se provedla také vnitřní ochrana před bleskem, pomocí svodičů přepětí na přívodu elektřiny a rozvodu v domácnosti. Tím lze předejít případným škodám uvnitř objektu! V případě úderu bleskem do hromosvodu může vzniknout bleskový proud a ten přeskočit na elektroinstalaci, ale dobře nainstalovaný svodič přepětí absorbuje tuto energii a ochrání tak nejen Vaše spotřebiče.

Povinnost ochrany před přepětím je dána také ustanoveními českých technických norem týkajících se elektroinstalace a elektrických zařízení, např. v normě o ochraně před úrazem způsobeným elektrickým proudem, v normě o uzemňování a zejména v souboru norem o ochraně před bleskem (ČSN EN 62305).

Hromosvodovou soustavu jde rozdělit do 3 částí

1. Střešní část a materiál na jeho montáž

 • AlMgSi Ø8mm (slitina hliníku-duralu) bezúdržbový, lehký a vodivý materiál s dlouhou životností a nízkou cenou.
 • Nerez  Ø8mm bezúdržbový, vysoce vodivý, odolný vůči mnoha venkovním vlivům s vysokou životností, střední cesta cenové relace
 • CU Ø8,7mm (měď) bezúdržbový, vysoce vodivý, odolný vůči mnoha venkovním vlivům, s vysokou životností, vyšší cena vodiče vč. příslušenství
 • Fezn Ø8mm (pozinkovaná ocel) z důvodu jeho korozních vlastností, špatné manipulace, krátké životnosti a po několika letech další investice do jeho opravy s tímto materiálem NEPRACUJEME.

2. Svodová část

 • Zde se používají stejné materiály jako při montáži střešní části a svody dělíme na dvě skupiny:
  přiznaný svod: drát je tažen svisle po fasádě či okapu na podpěrách, okem viditelný.
  skrytý svod: drát je uložen v chráničce, popřípadě zasekán do zdiva, schován pod fasádou.

3. Uzemňovací soustava

 • Základový zemnič je důležitá část hromosvodu, kde je nutné dodržet správnou montáž a následné antikorozní opatření spojů a dosáhnout tak potřebných hodnot, při následném měření pro revizní zprávu.
 • Zemnič může být zabetonován v základových pásech stavby nebo položen ve výkopu dle norem a předpisů.
 • Používané materiály: drát FeZn Ø10mm, pásek FeZn 30x4mm, zemnící tyče délky 1-2 metry a svorky opatřeny žárovým pozinkováním, pro dlouhou životnost.
 • Při montáži používáme výhradně ověřené a atestované výrobky od společností:
  Dehn + söhne, Tremis, Kovoblesk,

Reference


Poptávka